LİSE

Özel LSV Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi olarak çağdaş eğitim anlayışımız ile gelişmeye açık, bilgiye ulaşma yollarını ve öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğunu bilen, çözüm üreten, akademik ve sosyal becerileri gelişmiş, aklın ve bilimsel düşüncenin takipçisi, topluma yararlı bireyler olma hedefinde, daima mükemmelin arayışında, yeteneklerini kavramış, akademik gelişimin yanı sıra, çevreye, içinde yaşadığı topluma ve evrensel gelişmelere duyarlı, sorgulayan, araştıran, üreten Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı genç bireyler yetiştirmeyi hedefleriz

Öğrencilerimizi, ilgileri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri, yapılarına en uygun alanları seçmeleri, bu alanlar ile ilgili temel beceri ve bilgileri edinmeleri, kendilerine en uygun bölümlere sahip üniversitelere yerleşmeleri doğrultusunda destekleriz.

Öğrencilerimizi sadece akademik hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için değil; sosyal alanda da kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla ilgileri ve istekleri doğrultusunda Öğrenci Kulüplerinde yer almaları konusunda yönlendirir, kültürel, sanatsal, sportif alanda ve toplumsal hayata uyum sağlamada başarılı olmalarını sağlarız.