İLKOKUL

Özel LSV Eğitim Kurumları İlkokulunda öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Öğrenciler, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, açık raf sistemli kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültür kompleksi, yüzme havuzu, açık hava spor alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş, ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokulda “Anadil Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar. Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir.

İlkokulda Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen öğretim programlarının yanı sıra yoğunlaştırılmış yabancı dil, kodlama, görsel sanatlar, satranç, drama, bilişim, yetkinlik ve kulüp dersleri aktif program dahilinde yer almaktadır.Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak yürütülen ilkokul programımız zenginleştirilmiş bir içerikle uygulanır. Bu uygulamalar, öğrencilerimizin ilgi alanları, öğrenme farklılıkları ve hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Farklı yöntem ve tekniklerle her sınıf grubunun ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda öğrencilerimiz öğrenme programımızın en önemli parçasıdır ve öğrenme sürecine aktif olarak katılmaktadır. Bu süreçte öğrencilerimiz, öz disiplin anlayışı desteklenerek kendi öğrenmelerinden sorumlu olmaları konusunda teşvik edilmektedir.

Öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreçte yapılan uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğu tespit edilmektedir. 

Günlük ev çalışmaları öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini amaçlar. Ortalama süre sınıf düzeylerine göre belirlenir.  Ödevlerin öğrenciye fayda sağlaması için velinin ödevin yapımında aktif rol oynamaması ve sadece yol gösterici olması gerekmektedir.

 

Çocuğumun İlkokula Başlama Yaşı Nedir?

2022-2023 öğretim yılı okula başlama yaşı, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu (30.09.2022) itibarıyla hesaplanır:

  • Bu tarihte 69, 70, 71 aylık olan çocuklarımızın ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteği ile kayıt ertelenebilir ve bir yıl daha anaokulu eğitimine devam edilebilir.

  • Bu tarihte 72 aylık olan çocuklarımızın ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ve kayıt ertelenemez.