ANAOKULU

Okul öncesi eğitim, insan gelişimin en hızlı, en duyarlı dönemini oluşturur.

Bu dönemde alınan eğitim, çocuklarımızın yaşam biçiminin, kişiliklerinin, çevreye ve dünyaya bakış açılarının oluşmasında önemli bir rol oynar. Bu anlamda, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak okul öncesi eğitim ile başlar.

Özel LSV Eğitim Kurumları’nda öğretim 36-48, 48-60 ve 60-71 ay gruplarında yer alan öğrencilerimizle devam etmektedir. Erken çocukluk dönemi özellikleri ve bu dönemdeki bireylerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan eğitim programımızda önceliğimiz; çocuklarımızın kendilerini sevgi dolu bir ortamda güvende hissetmeleridir. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz eğitim programımız çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerine cevap veren uygulamalar içermektedir.

Özel LSV Eğitim Kurumları’nda ‘‘Her çocuk özeldir’’ yaklaşımından yola çıkılarak öğrenci merkezli bir anlayışla eğitim programları uygulanmaktadır.

Anaokulu çocukları; okulu ve öğrenmeyi seven, kendini ifade edebilen, temel eğitim bilgileriyle donanımlı öğrenciler olarak daha sonraki eğitim yaşamına hazırlanır.

Anaokulumuzda bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda en verimli öğrenme ortamlarının sunulması bilinciyle hareket ediyoruz. Günlük program içerisinde yaş gruplarına uygun etkinlikler, oyunlar ve proje çalışmaları eğitim programımızın temelini oluşturmaktadır. Uyguladığımız tüm etkinliklerde çocuklarımıza;

  • iş birliği ve takım çalışması,

  • yaratıcı düşünme,

  • sorgulama ve eleştirel düşünme,

  • etkili iletişim,

  • sorumluluk alma,

  • problem çözme,

  • girişimcilik gibi becerileri oyun temelli etkinlikler ile kazandırmaktayız.

 

Çocukluk döneminin duygusal gelişim olarak üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir dönem olduğunu düşünmekteyiz. Okul öncesi eğitimde, öğrencilerimizin ilkokulda okuma ve yazmayı öğrenebilmesi için onlara gerekli becerileri kazandırmaya çalışmaktayız. İlkokul sınıf öğretmenlerimiz tarafından yürütülen ses çalışmalarında çocuklarımıza fonetik duyarlılığı kazandırmayı amaçlamaktayız. Aynı zamanda, öğrencilerimizin gelişimini bütünsel bir yaklaşımla takip ederek ilkokula daha hazır ve güçlü bir başlangıç yapabilmelerini sağlamaktayız.