ÖĞRENCİ YAŞAMI

KULÜPLER

Özel LSV Eğitim Kurumları programlarının önemli bir yönü de kulüpler ve ders dışı etkinliklerdir. Öğretmenlerin, öğrencileri ile kişisel ilgi alanlarını paylaşma, veya belki bunları keşfetme fırsatına sahip olacaklardır. Öğrencilerin de aynı şekilde ilgi duydukları bir konuda öğretmenleri ile çalışma, veya bu konuyu keşfetme fırsatları olacaktır. Bu programlar sayesinde öğretmenler ve öğrenciler sınıfta kurulan iletişimi güçlendirebilecek ve çoğaltabileceklerdir.

Özel LSV Eğitim Kurumları kulüp programı; öğrencilerin, yaş düzeylerine uygun ilgi alanları çerçevesinde, potansiyellerini açığa çıkarmak ve çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kulüp çalışmaları, yıllık çalışma takvimine uygun olarak devam eder. Kulüplerimizin amaçları aşağıdaki gibidir:
 

YAĞLI BOYA KULÜBÜ
Sanata duyarlı bireyler yetiştirmek, yağlı boya tekniğini kavramak ve bu teknikle duygu ve düşüncelerini aktarabilme becerisini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
 

ORKESTRA
Öğrencilerin müziğe olan ilgilerini teşvik etmek, öğrencilerimizin önce etkilendikleri kaydedilmiş müzik eserleri üzerinden gerçekleşecek olan öğrenme hedeflendiği gibi öğrencilerin kendi hayat tecrübelerinden ilham alan orjinal yapıtların ortaya çıkması da desteklemek, orkestra kulübünde geçirilen süre boyunca aynı hedefler için uğraşan bir takımın parçası olarak çalışmayı öğrenirken kendi kişisel tarzlarını da geliştirebilmek, sene boyunca Özel LSV Eğitim Kurumları'nda ya da başka gösteri merkezlerinde canlı konserler vermek ve diğer okulların da yer aldığı müzik festivallerinde ve yarışlarında yer almak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.
 

DÜŞLER ATÖLYESİ KULÜBÜ
Amaç, öğrencilerin çevreye duyarlılığını ve yaşadıkları dünyayı korumaları için bir rol üstlenmelerini sağlamak, atık ve geri kazanım hakkında farkındalık yaratmak, çevre kalitesini okul ortamında oluşturmak, enerji tasarrufunun önemini belirtmek, güncel çevre problemleri ve olası çözümleri okul ortamında paylaşmaktır.

Düşler Atölyesi Kulübünde öğrenciler; birlikte çalışarak zaman yönetimini, zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirirken bazen doğada bir kâşif, mutfakta bir aşçı, bir bilim adamı, bir marangoz, kimi zaman da bir terzi olurlar. Bu sayede becerileriyle birlikte yeteneklerini de geliştirirler. Yeteneklerini geliştirme amacıyla ayakkabı bağlamaktan, çanta düzenlemeye, kahvaltı masası hazırlamaktan, kâğıt katlamaya, geri dönüşüm eşyalarını tekrardan değerlendirmeye, dikiş dikmeye kadar yapılan pek çok farklı ve özel çalışmayı yaparak yaşayarak öğrenirler.
 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOCUK OYUNLARI KULÜBÜ
Geçmişten günümüze var olan ama artık unutulmaya yüz tutmuş oyunları tekrar canlandırmak, geçmişteki oyun kültürünü günümüze taşımak; paylaşım, yardımlaşma, hoşgörü ve sorumluluk duygularını geliştirmek amacını güder. Çocukların keyifli vakit geçirirken öğrenme süreçlerini de destekleyen bir kulüptür.

HARİKALAR DİYARI KULÜBÜ
Öğrencilerimizin dünya ülkelerini, ülkemizi ve çevrelerini tanımaları, tanıdıkları yerler hakkında çeşitli araştırmalar yapmaları, gezi yazıları yazmaları vb. faaliyetleri kapsayan bir kulüp çalışmasıdır. 


DANS KULÜBÜ
Öğrenciler, doğal enerjilerini estetik bir biçimde dışa vurmanın en güzel yolu olan dansta temel kural ve temel adımları müzik eşliğinde çalışarak okul tören ve programlarına performanslarıyla katılır. Ayrıca yıl sonunda düzenlenen organizasyonlarda görev alır. 


HALK OYUNLARI KULÜBÜ
Amacımız Geleneksel Türk Halk Oyunları’nın modernize edilmiş tabiri olan Modern Halk Dansları; Kafkas, Zeybek, Horon, Halay, Seymen oyunlarındaki zengin figürleri harmanlamaktadır. Sürecin sonunda performans ortaya koyarak kültürel değerlerimizi yaşamayı hedefliyoruz. Katılımcılar her sene yeteneklerini geliştirirken okul içindeki ve dışındaki etkinliklerde performanslar sergiler, çeşitli yarışmalara katılırlar.

SOSYAL SORUMLULUK VE YARDIMLAŞMA KULÜBÜ
“Kendine saygı duy, karşındakine saygı duy, çevrene saygı duy”  kuralının içselleştirildiği ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri planlayarak hayata geçirme becerisi kazandırır.

Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün üyeleri olarak bilinçli, duyarlı, farklı yaşamlara kapılarını açabilen ve bunu bir yaşam biçimi haline getirebilen bireylerin, toplumları ileriye götüreceğine inanıyor ve  özellikle "ÇEVRE" konusunda “Toplumda fark yaratan” , “ insanlık için hayal kurabilen ” bireyleri tanıyarak bize kılavuz olabilecek dünyaların içinde yer almak istiyoruz.


SKEÇ KULÜBÜ
Skeç Kulübü’nün en büyük amacı, kısa bir sürede farklı konu ve fikirleri izleyiciye aktarabilmektedir. Kulüp, sene içerisindeki özel veya talep edilen günlere, günün önemini belirten veya tasarlanan konularla kısa oyunlar hazırlar ve sergiler. 

MASA TENİSİ KULÜBÜ
Kulübün amacı: masa tenisi sporunu öğrencilerimize tanıtıp sevdirmek, oyun kurallarıyla temel vuruş tekniklerini öğretmek ve uygulatmaktır.

Öğrencilerimizin; kendine güven, takım ruhu, sorumluluk bilinci, motorik gelişimi gibi bedensel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlar.


MÜNAZARA KULÜBÜ
Ülke ve dünya sorunları üzerinde düşünme ve çözüm üretme, sorunlara ulusal ve küresel bakış açısından bakabilme becerisi kazandırmak amaçlanır.
Spordan sanata, bilimden kültüre, eğitimden insan haklarına, ekonomiden çevre sorunlarına kadar pek çok konu hakkında fikir alış verişinde bulunulur ve tartışılır. Böylelikle öğrencilerin genel kültürlerinin, hitabet yeteneklerinin ve ikna kabiliyetlerinin de geliştirilmesi hedeflenir.


ROBOTİK-KODLAMA KULÜBÜ
Okulumuzda uygulanan kodlama eğitiminin genel amaçları eğitim gören tüm öğrenciler, matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri gibi) geliştirirler, bunun yanında kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı öğrenirler. 


Öğrencilerimiz eğitim süresince kodlama-robotik atölyelerinde sınıflarına göre;
- BT Okuryazarlığı,
- Programlama,
- Mobil Programlama,
- Web Tasarımı,
- Oyun Tasarımı,
- 3D Tasarım,
- Algoritma,
- Temel Bilgisayar Eğitimi,
- Algoritma, dersleri alırlar.


TÜBİTAK ve FEN KULÜBÜ
TÜBİTAK Fen Proje Kulübü, öğrencilerin fen projeleri üzerine çalışmalar yapmasını destekler ve istekli öğrencileri ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen proje yarışmalarına hazırlar. Öğrencilerimizin bilime olan istek ve kabiliyetlerini geliştirmek ile birlikte öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatta nasıl kullanacağımızı bağlantısını sağlamak hedeflenmektedir. Öğrencilerin bilimsel araştırmalara ilgisini çekmek, çevreye duyarlı davranışların oluşmasında katkıda bulunmak, öğrencileri doğanın korunması hakkında bilinçlendirmek, laboratuvarda yapılan deneylerle bilgi ve becerilerini pekiştirmek kulübün temel amaçlarıdır.

Hedeflerimiz için düzenlediğimiz faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz şunlardır:
- Sosyal kulüp panosunu hazırlamak
- Bilimsel çalışma ve süreçlerini tanıtmak amacı ile deneyler yapmak.
- Çevreyi korumak, güzelleştirmek, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak ve buna uygun geziler düzenlemek.

gibi etkinlikleri kapsar.

PROJE VE SUNUM KULÜBÜ
Günümüz dünyasında, birçok iş kolu proje hazırlamak ve sunmak üzerine kuruludur. Bir bilim insanı çevresine sürekli ve araştırmacı bir gözle bakar. Çevresinde tespit ettiği problemleri araştırır. Sorunun kaynağını, insanlığa verdiği zararı, bu zararın üstesinden nasıl gelebileceğini sorgulamaya başlar. Bilimsel araştırmalarda gözlem tek başına yeterli değildir. Gözlemlenen olayın bir sonuca bağlanması ve bu sonucun da yeterli miktarda denenmesi gerekir. Bu noktada projelendirme aşaması devreye girer. Herhangi bir konuda, özellikle bilimsel çalışmalarda sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek; araştırma, gözlem, plânlama ve projelendirmedir.

Amacımız; öğrencilerin bilimsel proje hazırlama süreçlerini öğrenmeleri, izlemeleri ve uygulamaları, girişimci olabilmeleri ve bunu başarı ile sürdürebilmelerini sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda kulübümüz; öğrencilere ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmaları, bilimsel proje ve bilimsel proje hazırlama basamakları, proje çalışmalarının yapılması, proje raporunun yazılması ve proje sunum çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin sene içinde yaptığı çalışmalar her dönem bir kez olmak üzere sunum yapmaları istenilmektedir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNME  ve TARİH KULÜBÜ
“Bir öğrenci, matematikten bir formül unutabilir, kimyadan belki bir madeni hatırlamayabilir. Fakat Efendiler; bir öğrenci, tarihini asla unutmamalıdır ve ona tarihi unutturulmamalıdır. O talebe, ulusal tarihinin bir sayfasını unuttuğu gün, memleket uçuruma yuvarlanmaya başlamış demektir.
                                                                                                                                                                                    Mustafa Kemal Atatürk

Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlayamayan yarını göremez, yarını inşa edemez diyerek ; dün, bugün ve yarını anlamak için Tarih Kulübünü kuruyoruz. En önemli çalışma ve araştırmalarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından ve her yönüyle tanımaya, anlamaya ve herkese anlatmaya dönük çalışmalardır. 

Bu kulübümüzde ;

Tarih konuşmaları, seminerleri, gezileri düzenlenir,
500 civarında tarih kitabı ve 300 civarında eski fotoğraftan oluşan kütüphanemizde araştırmalar yapılır,
Tarihi film etkinlikleri düzenlenir,
Müze gezileri düzenlenir,
Kültür gezileri düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda öğrencilerin kişilik ve fikirsel gelişimlerine katkıda bulunmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok konudaki düşüncelerini, aldığı kararları, kişisel özelliklerini araştırmak, incelemek, yorum yapmak, günümüze yansımalarını değerlendirmek ve Atatürkçü düşünce sistemini anlayıp, yaşatabilmektir. 


LÖSEV AİDİYET KULÜBÜ
LÖSEV Vakfının ve Okulumuzun kuruluş amacı, misyon ve vizyonunu başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza aktarmak, aidiyet duygularını geliştirmek, okulumuzun tarihini, temsil ettiğimiz değerleri, kurucumuz Büyük Önder Atatürk’e duyduğumuz bağlılık ve sevgimizi ifade etmek, Özel LSV Eğitim Kurumlarının, eğitim-öğretim verilen bir mekandan öte, paylaşılan ortak bir geçmiş, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek olarak algılanmasını  hedeflenmektedir.

SERAMİK KULÜBÜ
Katılımcıların kendilerini özgürce ifade edebilecek çalışmalar yaratmalarına yardımcı olmak, seramik sanatının aşamalarını uygulamalı olarak yaşayıp hayallerin, soyuttan somuta taşındığı keyifli, üretken, ürünler ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

LSV BANDO KULÜBÜ
Kulübümüzün amacı, öğrencilerimizin ritim duygusunu takım ruhu içerisinde geliştirirken kulübümüzde yer alacak olan öğrencilerden oluşan bando takımımızın, anma töreni ve milli bayramlarda görev almasını sağlamaktır.


GAZETE KULÜBÜ
Öğrencilere; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirecek ortamlar hazırlayan bir kulüptür. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, özgür düşünme, eleştirel düşünme ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek; öğrencilerin ufuklarını genişletmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırmak kulübün temel amaçlarıdır.

Kulübümüzde;
​​​​​​​- Kültür ve sanat etkinliklerini, gündemi yakından takip etmek, etkinliklerin duyurularını yapmak  (Film, tiyatro, konser, kitap vb.)
​​​​​​​- LÖSEV’den haberler köşesi hazırlamak  (dijital gösterimler – pano vb.)
​​​​​​​- Belirli günlerde farkındalık yaratmak (video çekimleri, röportajlar, sosyal medya paylaşımları vb.)

hedeflenmektedir.


SOSYAL SORUMLULUK VE YARDIMLAŞMA KULÜBÜ
Özel LSV Eğitim Kurumları’nın hedeflerinden biri öğrencilerin “yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla gönüllü yardım kuruluşlarında yer alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.” Okulumuzun devraldığı mirasta topluma hizmet, hem akademik hem de ders dışı programların köşe taşıdır. Özel LSV Eğitim Kurumları’nda bu mirası onurlandırarak her öğrencide adalete bağlılığı, karşılıklı saygıyı, insan haklarını, etik davranışları, hoşgörü ve öz disiplini kazandırmaya çalışmaktadır. Sosyal hizmet projelerinde etkin rol almak, bu bağlılığı geliştirmek için mükemmel bir yöntemdir. Bu nedenle tüm öğrenciler, sonunda gurur duyabilecekleri, ölçülebilir sonuçları olarak toplum hizmetleri projelerinde yer almaya teşvik edilirler.

Özel LSV Eğitim Kurumları’nda Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübü, uzun  geçmişi olan bir LÖSEV geleneğinin, yani  her  öğrencinin eğitim deneyiminin ayrılmaz bir parçası olan sosyal hizmetlerin devamlılığının sağlanmasına kendisini adamıştır. Kulüpte oluşturulan öğrenci kolları ile, öğrencileri  topluma sadece çok değerli hizmetler vermeleri için  değil aynı zamanda proje fikirlerini  önermeleri ve bu önerileri yaşama geçirmeleri için de  cesaretlendirilmektedir. Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübündede yer alan öğrencilerimiz pek çok  proje önerisinde bulunur ve bu öneriler bütün öğrencilerimizin onayına açılır.

Bu deneyimlerin uzun vadede öğrencilerimizin;

·         ​​​​​​​​​​​​​​Sosyal konuları daha iyi anlayabilir olmalarına

·         Başkalarının hayatında iyi  değişiklikler yapma gayretlerinin bir parçası olmalarına

·         Önemli olaylara karşı refleks geliştirebilmelerine

·         Gurur ve başarı duygularının keyfini çıkarmalarına

yardımcı olacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM
Türkçe

Türkçe dersi, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri anlama (okuma-dinleme) ve anlatma (yazma-konuşma) becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisi ve bilinciyle okuma ve yazma kültürü edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmaktadır. 

Türkçe programımızla öğrencilerimizin;

​​​​​​​- Anlama (okuma/dinleme) ve anlatma (yazma/konuşma) becerilerini geliştirmeleri,
​​​​​​​- Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,
​​​​​​​- Okuduğundan, dinlediği/izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri,
​​​​​​​- Okuma-yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmaları,
​​​​​​​- Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezlerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,
​​​​​​​-  Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeleri,
​​​​​​​- Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini geliştirmeleri,
​​​​​​​- Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri ve sorgulamaları,
​​​​​​​- Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, milli duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi,
​​​​​​​- Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Matematik
Matematik bilimi sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgilenip bilgiyi işlemeyi, üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi amaçlar. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır.

Matematik programımızla öğrencilerimizin;

​​​​​​​- Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilmeleri,
​​​​​​​- Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri,
​​​​​​​- Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilmeleri,
​​​​​​​- Problem çözme stratejileri geliştirebilmeleri ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmeleri,
​​​​​​​- Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini ve araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma güçlerini geliştirebilmeleri,
​​​​​​​- Matematiğin insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmeleri,
​​​​​​​- Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilmeleri,
​​​​​​​- Matematik ve sanat ilişkisini kurabilmeleri, estetik duygular geliştirebilmeleri,
​​​​​​​- Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersi; öğrencilerin geçmişteki olayları, kişileri ve bunların günümüzü etkileyen olaylardaki rollerini anlamayı sağlayan bir derstir 4. sınıfta başlayan Sosyal Bilgiler dersi 7. sınıfın sonuna kadar devam eden, tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık vb. farklı disiplinlerden oluşan yelpazesi geniş bir derstir. 8. sınıfta T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 20. yy. başında dünyada ve ülkemizde yaşanan durumlardan hareketle Kurtuluş Savaşı, Atatürk İnkılaplarını içeren tarih ağırlıklı bir programı kapsar.

 

Sosyal Bilimler programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenir;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen , demokrasi bilincine sahip ve insan haklarına saygılı bireyler olmak,

 • Vatandaşlık sorumluluklarını bilmek ve üstlenmek,

 • Çevreyi tanımak ve araştırmak, doğa, tarih ve kültür bilincine sahip olmak,

 • Özgür düşünce, hoşgörü, eleştirel ve analitik düşünebilme, tartışma, analiz etme, yorumlama kabiliyetlerine sahip olmak,

 • Kişilik gelişimi, insan ilişkileri, toplumsal sorumluluk, kişisel hak ve sorumluluklar alanlarında yeterlilik kazanmak,

 • Tarih boyunca var olan, insanlar üzerinde etkili olmuş din ve kültürleri anlamak ve kavramak,

 • Günümüzde meydana gelen ve geleceğe yön veren olayları anlamak ve kavramak,

 • Çalışma, öğrenme, sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek,

 • İletişimin önemini kavramak ve sağlıklı iletişim becerisi kazanmak,

 • Bilimsel araştırmaların yöntemlerini ve önemini anlamak,

 • İnsan ve toplum hayatının sürekli bir gelişme ve değişme olduğunu benimseyerek yaşadığı zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlamak.

 

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersi astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer bilimleri, çevre bilimleri ve fen-mühendislik-girişimcilik hakkında temel bilgi ve beceriler kazandırarak öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlamaktadır.

Fen Bilimleri dersi öğretim programımız ile öğrencilerimizin;
​​​​​​​- Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandıran tutum geliştirmeleri; karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm üretildiğini (bilimsel araştırma yöntemleri ile fen ve mühendislik uygulanmalarını) keşfetmeleri 
​​​​​​​- bilimsel kavramları açıklama, uygulayabilme ve ingilizce olarak ifade edebilme,
​​​​​​​- çevresindeki doğal olaylarını gözlemlerken ve keşfederken bilimsel metotları uygulayabilme,
​​​​​​​- deneysel çalışmalarda güvenliğin önemini anlama ,
​​​​​​​- araştırmaya önem verme ve elde ettiği sonuçları bilimsel yöntemleri kullanarak sunabilme,
​​​​​​​- teknolojik açıdan gelişen dünyada bilgili, bilime değer veren bireyler olma,
​​​​​​​- yaşadıkları ortamı ve çevreyi tanımalarını sağlayacak bilgiye ve özgüvene sahip olmaları hedeflenmektedir.
 

2. Yabancı Dil
Okulumuzda 4. sınıfta başlayan İkinci Yabancı Dil ders programları (Almanca) öğrencilerimizin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine yönelik öğrenci merkezli öğretim uygulamalarıyla sürdürülmektedir.

İkinci Yabancı Dil programımızla aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedefliyoruz :
​​​​​​​- Yaşadığı yeri ve tanıdığı kişileri betimleme
​​​​​​​- Güncel olayları anlatabilme
​​​​​​​- isteklerinden ve hayallerinden bahsedebilme
​​​​​​​- Bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilme ve izlenimlerini belirtebilme
​​​​​​​- Kişisel mektup yazabilme
​​​​​​​- Radyo ve televizyon programlarının ana hatlarını anlayabilme
​​​​​​​- İlan, kullanım kılavuzu, menü ve zaman çizelgeleri gibi metinleri anlayabilme
​​​​​​​- Güncel olayları anlatan metinleri anlayabilme
​​​​​​​- Günlük yaşamla ilgili konuşmaları anlayabilme ve katılabilme
​​​​​​​- Bilgi alışverişinde  bulunabilme
​​​​​​​- Seyahat sırasında ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilme
 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Bilişim Teknolojileri bilgi dağıtımını gerçekleştirmek, teknolojideki yenilikleri takip edebilmek, iyi bir teknoloji okur yazarı olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek ve analitik düşünme becerilerine destek olmak için eğitimde çok önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini fark etmelerini sağlamak ve bilgiyi sadece tüketen değil, üreten ve hayata bu bilgiyi işlevsel olarak aktarabilen bireyler olmalarına destek olmak temel hedeflerimizdendir.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi programımızda öğrencilerimizin;

​​​​​​​- Sözlü ve yazılı iletişim kurma;
​​​​​​​- İngilizce’de gelişmiş dil yeterliliği kazanma;
​​​​​​​- Çeşitli araştırma ve bilgi metinlerini (günlük, makaleler, konuşmalar, biyografiler ve otobiyografiler) okuma ve çözümleyebilme;
​​​​​​​- Edebi seçkilerden dramaya yönelik okumalarını planlama, sunma ve eleştirme;
​​​​​​​- Planlı sözlü sunum yapma ve gerekli ayrıntıları anafikri desteklemek için kullanma;
​​​​​​​- Sunumlarla ilgili sorulara doğaçlama cevap verebilme;
​​​​​​​- Bilgilendirme, açıklama, analiz etme, ikna etme ve/veya eğlendirme amaçlı betimleyici, açıklayıcı, edebi ve akademik yazılar yazma;
​​​​​​​- Yazıları dilbilgisi, küçük/büyük harf, noktalama, yazım, cümle yapısı ve paragraf kullanımı açılarından düzeltebilme;
​​​​​​​- Hem alıntı yapılan hem de farklı kelimeler kullanılarak paylaşılan fikirlerde kaynak belirtmek;
​​​​​​​- Çeşitli durum ve ortamlarda etkin dinleme stratejilerini kullanabilmek;
​​​​​​​- Doğrudan anlatım ve/veya talimatların yanı sıra yan anlamları, çıkarımları ve imalı ifadeleri de anlayabilme
​​​​​​​- ​​​​​​​Bilgiye ulaşmak için basılı, elektronik veri tabanlarını ve kaynakları kullanabilme

Öğrenci El Kitabı
Öğrenci El Kitabı