PLANETARYUM

Astronomi eğitiminin her yaşta önemli olduğuna inanan Özel LSV Eğitim Kurumları yerleşkesi içerisine kurulan planetaryum ile öğrenciler dev teleskoplardan alınmış görüntüleri ve uzay filmlerini izleyebiliyor, sahip oldukları teknoloji ile yıldız ya da gök cisimlerini çok yakından inceleyebilme imkanı buluyorlar.

Türkiye’ de 10 okulda, Ankara’da sadece Özel LSV Eğitim Kurumları’nde bulunan Planetaryum (Gök Bilim Merkezi) ile öğrencilerimiz dev teleskoplardan alınmış görüntüleri ve uzay filmlerini izleyebiliyor, sahip oldukları teknoloji ile yıldız ya da gök cisimlerini yakından inceleyebilme imkanı buluyor.

Her bireye uzay ve zamandaki yeri hakkında bir bakış açısı kazandıran planetaryumlarda her dersin akademik kazanımlarına yönelik sunumlar tasarlamak mümkündür. Her yaş grubundan öğrencinin uzaya, bilime ve araştırmaya olan ilgisini artıran, eğitim öğretim programında yer alan konularla örtüşen ileri teknoloji ürünü eğitim ve eğlence aracıdır.