GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESI

Her öğrencinin farklı şekillerde öğrendiğini, farklı ilgi ve yetenek alanları olduğunu göz önünde bulundurarak,  derslerimiz özel donanımlı dersliğimizde deneyimli öğretmenlerimizin rehberliğinde, kişiye özgü öğrenme metotlarına göre planlanıp uygulanır. Derslerimiz; öğrencilerimizin yaratıcılığını destekleyen ve geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamında gerçekleşir.  
Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerini işlendiği Sanat Atölyemiz 24 öğrencinin gruplar halinde çalışabilmesine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Atölyemizde öğrencilerimiz yıl içerinde kullanacakları  kişisel materyallerini ve oluşturdukları ürünlerini koyabilecekleri dolapları ile ortak kullanıma açık lavabo yer alır.

Sanatı, öğrencilerimizin üretkenliğini geliştirmek için eşsiz bir araç olarak gören okulumuz, sanat ve estetik anlayışı gelişmiş , yeteneklerinin farkında olan, özgüven sahibi bireyler yetiştirme amacıyla öğrencilerimize yağlı boyadan karakaleme, seramikten ebruya kadar görsel sanatların bir çok dalında temel bilgi ve beceri kazandırır