SÖYLEVLERİ

- Ne mutlu "Türküm" diyene. 

- Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 

- Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim. 

- Yurtta sulh, cihanda sulh.

- Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum. 

- Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. 

- Doğruyu söylemekten korkmayınız. 

- Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

- Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

- Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. 

- Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. 

- Egemenlik verilmez, alınır. 

- Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. 

- Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 

- Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. 

- Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 

- Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. 

- Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

- San'atsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

- Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.

- Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.

- Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.

- Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.

- Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

- Türk milleti istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

- Türk, öğün, çalış, güven.

- Bütün cihan bilsin ki; benim için bir taraflık vardır, Cumhuriyet taraflığı.

- Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. 

- Çanakkale geçilmez !