HAKKIMIZDA-FARKIMIZ

‘Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir ‘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                M.KEMAL ATATÜRK

EĞİTİM FELSEFEMİZ
Sürekli değişerek gelişen dünyamızda ulusların mutlu geleceğini bugünün çocukları belirleyecektir. Çünkü onların okulda kazandığı bilgi, birikim ve beceriler tüm yaşantılarını yönlendirecektir. Bu, ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Özel LSV Eğitim Kurumları’nın amacı; eğitimin her aşamasında Atatürkçü, çağdaş, araştırmacı, disiplinli, özgüvenli ve mutlu gençler yetiştirmektir. İnanıyoruz ki böyle nitelikli bir eğitim çocuklarımızın hakkıdır. 

Özel LSV Eğitim Kurumları’nda eğitim, öğrenmeyi sevmek ve istemekle eş anlamlıdır. Buna ulaşmanın sırrı, çocuk ve gençlerin zengin hayal dünyası ile ürettiği yaratıcı fikirlerin desteklenmesidir. Okulumuzda doğaya ve çevreye duyarlı, özgüveni yüksek, kendini tanıyan ve ifade edebilen, başkalarının haklarına saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendi sağlığına ve bedenine gereken önemi veren, bilgi çağının gereklerine uygun, Atatürk ve vatan, millet sevgisine sahip nesiller yetiştirmek hedeflenmektedir.


Amaç:
Lösemili ve kanserli çocukların eğitimleri başta olmak üzere 36 aydan lise çağına kadar başvuran tüm öğrencilerin örgün eğitim almalarını sağlamaktır.

Hedef:
MEB müfredatı+LÖSEV kültürünü oluşturmak ve çağdaş, yaratıcı, sorgulayıcı, vatansever, bilinçli ve idealist gençler yetiştirmek.

Prensipler:
Öğrenci eğitimi ve öğretimi, öğretmen kurum içi eğitimi, veli bilinçlendirme eğitimi, sağlıklı öğrenci, öğretmen, veli iletişimi ve okul donanımı ile saygın bir okul olmak.

Öğrenci Gelişimi:
Neden ve sonuç ilişkisini kuran sorgulayan, araştıran, ufku geniş, sınıf düzeylerine uygun dilde yakın tarihi bilen ve Atatürk ile ilgili araştırmalar yapan ve sunumlar hazırlayan, akademik başarısı yüksek, müzik, drama, halk oyunları, dans, sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen ve bilgisi olan,tartışma ve münaza yapabilen toplum karşısında konuşabilen özgüveni yüksek, LÖSEV hakkında bilgi sahibi, tarihini ve ilkelerini bilen, nezaket eğitimi almış, evrensel çocuk hakları bildirgesini bilen, Andımızı okuyan, öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir.

Özel LSV Eğitim Kurumları olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.


Özel LSV Eğitim Kurumları ‘nın eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz gelir. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz ile öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyoruz.